VAD HÄNDER NU?
Initiativ #1

NF -Nyanlänt Företagande AB läggs vilande och verksamheten drivs


vidare av Deborah Sundell via Framgångsrik Integration AB.

Nyanlänt Företagande som startades av Företagarna övergår nu i privat regi i bolaget Framgångsrik Integration AB som ägs och drivs av Deborah Sundell. Verksamheten som Deborah själv varit med och utvecklat kommer att fortsätta i den anda som låg till grund för initiativet och sedan dess varit tongivande.

NF AB initierades av Företagarna Mälardalen, i samband med den stora flyktingvågen 2015, för att med företagande och entreprenörskap i fokus snabba på integrationen. Under de fem år bolaget varit verksamt har ett koncept utvecklats som efterfrågas på marknaden.

Därför kommer verksamheten framöver att drivas vidare fristående från Företagarna.

Företagarnas roll är inte att driva kommersiell verksamhet som kan konkurrera med andra medlemmars företag. Företagarna kan däremot vara hamn för testning av idéer som kan bidra till Företagarnas värdegrund och målsättningar.

Bakgrund.

Företagarna Mälardalen startade Nyanlänt Företagande, årsskiftet 2015/16. Skälet var en tanke att många av de som kom till Sverige hade varit företagare i sina hemländer. Företagarna ville testa den tanken och startade verksamheten i Norberg och Västerås. Tanken visade sig vara korrekt och den arena som erbjöds innehöll en introduktion i svenskt företagande och svensk affärskultur, i kombination med att deltagarna utvecklade affärsidéer i svensk kontext.

Därefter har bolaget, genomfört och utvecklat orienteringsprogram, konkreta företagarprogram, arbetsmarknadsprogram i Mellansverige med en modul för personligt ledarskap som implementeras i programmen, men även genomförs som solitär. Allt beroende på behov och syfte.

Verksamheten har varit självfinansierat och därmed inte belastat dess ägare Företagarna Mälardalen och Företagarna Sthlm:s län ekonomiskt.

Resultat.
NF AB genomfört program i drygt 30 kommuner i 5 län med ca 500 deltagare.

10% startar företag i anslutning till programmet

28% planerar företagsstart inom en 2-3 årsperiod

15% erhåller anställning i anslutning till programmet

35% av deltagarna var kvinnor.

För kontakt med Deborah Sundell: deborahsundell72@gmail.com

Initiativ #2
Sveriges Internationella FöretagarFörening

Ytterligare en avknoppning från Nyanlänt Företagande AB är Sveriges Internationella FöretagarFörening, en ekonomisk förening som vill stötta dig företagare genom rådgivning när du har startat och driver din verksamhet.

Vi vill vara där när du behöver tips och råd och behöver få fler åsikter om ett beslut du ska ta. Att fråga fler än de allra närmaste, någon som verkligen är intresserad av att det ska bli bra för dig nu och framåt.

Vi är fyra stycken personer som hittade varandra när Hans var och höll i utbildningarna som Nyanlänt Företagande hade. Vi såg ett hål som behövdes fyllas och startade föreningen sommaren 2020 och nu sakta men säkert börjar vi vara redo att möta er, som vi i huvudsak fokuserar på, företagare som har någon utländsk bakgrund men föreningen är öppen för alla.

Läs mer på sviff.se eller maila Hans Hallengren på hans@sviff.se