Snabbare väg till egen försörjning

Företagarna Mälardalen tog initiativet 2016 till ett
integrationsprojekt som heter NF - Nyanlänt Företagande. Nu drivs projektet även med Företagarna Stockholms län.

Företagarna driver projekt för att främja integration, jobbmöjligheter och nyföretagande hos personer nya i Sverige,
NF – Nyanlänt Företagande.
 Projektet riktar sig främst till nyanlända som drivit företag i sina hemländer eller som vill lära sig hur man startar och driver företag i Sverige. 

Verksamhetens syfte är att skapa en modell för hur nyanlända snabbt kan integreras i vårt svenska samhälle. Deltagarna lär sig hur man formar sin idé, bygger upp sin struktur samt lagar och regler för att lyckas, men också om vår kultur, historia och företagaretik i Sverige. Utbildningarna drivs på svenska. Många nyanlända har erfarenhet av att driva företag i sina hemländer, flera har också upparbetade kontakter därifrån. Vi vill tillvarata alla dessa möjligheter och lära de personer som vill och kan driva företag, hur det fungerar i Sverige.

Deltagarna lär sig hur man formar sin idé, bygger upp sin struktur samt lagar och regler för att lyckas, men också om vår kultur, historia och företagaretik i Sverige. Utbildningarna drivs på svenska. Många nyanlända har erfarenhet av att driva företag i sina hemländer, flera har också upparbetade kontakter därifrån. Vi vill tillvarata alla dessa möjligheter och lära de personer som vill och kan driva företag, hur det fungerar i Sverige. 

Sverige behöver fler nya företagare som genererar nya arbetstillfällen och nya ägare till företag som står inför generationsskiften.

 

Relationer

Företagarnas lokalföreningar välkomnar NF-företagarna till sina aktiviteter och får där möjlighet att skapa relationer och kontakter med ortens företagarnätverk. De nyanlända ges där möjligheter att presentera sina affärsidéer och kan få råd och rekommendationer.

Upplägg

Under programmet utvecklar NF-företagarna en affärsplan. De driver sina övningsföretag enskilt eller i grupp under ledning av en kursledare och med stöd av mentor/coach. Deltagarna träffas regelbundet under fyra till sex månader. Vid varje tillfälle får deltagarna en teoretisk fördjupning med övningsuppgifter som redovisas vid nästa träff. Övningsuppgifterna anpassas i möjligaste mån till respektive NF-företagares verksamhetsidé.

Koncentrerad arbete i programmet

Affärsplan

Affärsplanen som utvecklas successivt kan efter genomfört NF-företagande användas för individuell rådgivning och finansiell bedömning hos exempelvis ALMI/IFS, NFC eller annan aktör.

Samarbetspartners

Här nedanför ser du våra samarbetspartners som vi är glada att kunna samarbeta med och tillsammans gör vår verksamhet möjlig.