Berättelser

Information om hur du ska agera för din och andras hälsa!

I tider där mycket rykten och historier sprids mellan människor som är oroliga är det viktigt att utgå från säkra källor. Hör du någon berätta något om viruset alla talar om just nu Covid-19 eller Corona så fråga var de hämtat sin information. Att rykten som är felaktiga sprids är farligt för alla. På den …

Information om hur du ska agera för din och andras hälsa! Läs mer »

Övertagande av företag vid generationsskifte

Nyanlänt Företagande skapar en metod för övertagande av företag vid generationsskifte Medelåldern bland svenska småföretagare är hög och många företagare står i begrepp att pensionera sig. Alltför många uppger att de inte har någon naturlig övertagare av företaget. Vare sig inom eller utom familjen. De räknar därför med att deras företag kommer att läggas ner. …

Övertagande av företag vid generationsskifte Läs mer »

Tillbakablickar på 2018

Individen i centrum Varje deltagare i våra program är en unik person med egna förmågor, erfarenhet och utbildning. Och inte minst egna drömmar och visioner. Vår uppgift är att få varje individ att utifrån sina förutsättningar skapa de möjligheter som krävs för att han eller hon ska kunna ta sig till egen försörjning. Därför har …

Tillbakablickar på 2018 Läs mer »

Nyanlända entreprenörer pitchar

Den 14 november arrangerades en återträff för deltagare i genomförda NF-program och representanter för företagsfrämjare, arbetsförmedling, kommuner med flera. Ett trettiotal personer samlades till en förmiddag som bjöd på NF-deltagarnas pitch av sina affärsidéer, information om vad företagsfrämjande organisationer som Almi med flera kan bistå med samt ett erfarenhetsutbyte och föredrag om kulturskillnader och dess …

Nyanlända entreprenörer pitchar Läs mer »

Koncentrerad arbete i programmet

Mot företagande

Se dokumentären Nyanländas väg till eget företagande av Valerij Gorchakov. Valerij har själv deltagit i NFs program i Norra Västmanland och har nu startat ett eget företag inom media.

Per Bolund pratar med barn

Per Bolund besöker

NF har under åren haft flera ministrar på besök till programmen som intresserat sig för hur vi arbetar med nyanlända. Nedan syns Per Bolund (MP) som hälsade på under 2017 då VLT var på plats och skrev artikeln.