Hans

Tillbakablickar på 2018

Individen i centrum Varje deltagare i våra program är en unik person med egna förmågor, erfarenhet och utbildning. Och inte minst egna drömmar och visioner. Vår uppgift är att få varje individ att utifrån sina förutsättningar skapa de möjligheter som krävs för att han eller hon ska kunna ta sig till egen försörjning. Därför har …

Tillbakablickar på 2018 Läs mer »

Nyanlända entreprenörer pitchar

Den 14 november arrangerades en återträff för deltagare i genomförda NF-program och representanter för företagsfrämjare, arbetsförmedling, kommuner med flera. Ett trettiotal personer samlades till en förmiddag som bjöd på NF-deltagarnas pitch av sina affärsidéer, information om vad företagsfrämjande organisationer som Almi med flera kan bistå med samt ett erfarenhetsutbyte och föredrag om kulturskillnader och dess …

Nyanlända entreprenörer pitchar Läs mer »