Tillbakablickar på 2018

Nyanlänt Företagandes Vision

Individen i centrum

Varje deltagare i våra program är en unik person med egna förmågor, erfarenhet och utbildning. Och inte minst egna drömmar och visioner. Vår uppgift är att få varje individ att utifrån sina förutsättningar skapa de möjligheter som krävs för att han eller hon ska kunna ta sig till egen försörjning. Därför har vi alltid individen i centrum när vi genomför våra program. Det betyder också att vi ställer tydliga krav på var och en med syftet att det ska bli ett resultat i form av anställning eller eget företagande.

Celly pitchar för andra gången

Genomförda och startade NF-program

Under året har vi genomfört och avslutat fjorton NF –program i  Mälardalen, Dalarna och Stockholm. etthundratretton utrikes födda och nyanlända deltagare har blivit diplomerade och står nu bättre rustade att möta arbetsmarknaden genom eget företagande eller anställning.

Under hösten har vi startat ytterligare sex program som pågår till första kvartalet 2019. Sextio deltagare arbetar nu med sina personliga planer och tränar i olika övningsföretag för att lära sig hur det fungerar att starta och driva företag i Sverige.

Deltagare på TIA-kursen som berättar om vad hon fått ut av kursen

Startade företag

Sedan 2017 har dryga tjugo företag startats i samband med våra NF-program. Branscherna varierar mellan e-handel, import av varor, butiksförsäljning till restaurang och catering. Ännu fler är på gång att starta men flera deltagare har insett att de först behöver utveckla svenska språket, lära sig hur samhället fungerar och inte minst spara ihop till startkapital genom att först hitta arbete.

Vi följer nu de startade företagen för att se hur de utvecklas.

Nätverkande in action

Arbetsmarknad & Företagande

Vi har fått förfrågningar från flera kommuner som ser behoven att ge verktygen och utveckla personer som står långt från arbetsmarknaden, med syftet att skapa högre motivation att ta sig till egen försörjning. Med detta som grund har vi skapat programmet Arbetsmarknad & Företagande där den personliga utvecklingen står i centrum.

Två program har genomförts i Norra Västmanland med ca trettio deltagare och i Västerås pågår ett program med trettiotvå kvinnliga deltagare. Resultatet hittills är väldigt bra och deltagarna har genomgått en stor förändring som i förlängningen säkert kommer att leda till anställning eller eget företagande.

Grupparbete i idégenerering