Nyanlända entreprenörer pitchar

Den 14 november arrangerades en återträff för deltagare i genomförda NF-program och representanter för företagsfrämjare, arbetsförmedling, kommuner med flera.

Ett trettiotal personer samlades till en förmiddag som bjöd på NF-deltagarnas pitch av sina affärsidéer, information om vad företagsfrämjande organisationer som Almi med flera kan bistå med samt ett erfarenhetsutbyte och föredrag om kulturskillnader och dess konsekvenser.

Dagen inleddes med bordsdialog. Deltagarna fördelades till ett antal bord bestående av NF-deltagare, företagsfrämjare och andra. Under dialogen delgav vi varandra händelser som betytt mycket för våra steg till och i företagande/yrkesutövning.

Av dessa händelser/historier valdes en per bord ut som delgavs samtliga konferensdeltagare.

Se https://www.facebook.com/nyanlantforetagande/videos/359719288097282/

Vikten av att söka nätverk och nyttja dessa var en genomgående röd tråd i de berättelser som kommunicerades. I dessa finns åtkomsten till de många social koder som är nyckeln till en framgångsrik företagarresa,

Sahar Shahidi som gått NF-programmet i Västerås gav för första gången någonsin en föreläsning på svenska om kulturskillnader och dess konsekvenser. Ett föredrag som hade djup, i meningen av den vikt som moral och etik de facto har, för såväl ett framgångsrikt företagande som privatliv

Hon visade i sin föreläsning på de komplikationer som vi faktiskt möter i form av gränser, valutor, språk etcetera och vilka förenklingar som skulle kunna ske om vi undviker att ge dessa skillnader för stor vikt i vår relation till varandra.

Gränser kommer alltid att finnas, olika språk och valutor likaså. Men med ett mer vidgat och generöst bemötande av varandra kommer dessa ”hinder” att enklare överbryggas.

Därefter pitchade NF-deltagare sina affärsplaner och beskrev sina nästa steg i förverkligandet av desamma.

Raymonda Sahdi, ALMI Företagspartner AB Mälardalen berättade om vilket stöd de kan ge företagare i form av finansiering och rådgivning.

Även Arbetsförmedlingen berättade om det stöd de kan bidra med i förverkligande av företagande.

Dagen avslutades med mingel och njutning av mångkulturell förtäring.

Västerås Tidning var på plats och gjorde ett reportage. Se denna länk.