Välkommen till
NF - Nyanlänt Företagande

NF – Nyanlänt Företagande AB ger nyanlända och utrikesfödda entreprenörer en snabb väg till egen inkomst genom eget företagande eller anställning. 
Ett företagarprojekt för nyanlända genom Företagarna Mälardalen och Företagarna Stockholms län.

Nyheter

”Samtliga deltagare visade upp en fantastisk vilja att vidareutvecklas och som exempel hade alla en väldigt tydlig målsättning om att vilja lära sig det svenska språket. Det var fantastiskt att alla pratade och förklarade sina idéer på svenska trots att de inte varit i Sverige under så lång tid. Ni gör i och med detta projekt ett fantastiskt och väldigt betydelsefullt arbete för både de nyanlända och för fortsatt utvecklingen av det svenska samhället.”. 

Magnus Eklund, vd, Systemair AB