Program

Programprojekt

Fördelar med NF-företagande

Program NF-företag

 

Under maximalt sex månader utvecklar deltagarna en affärsplan med budget under formerna av ett övningsföretag. De driver sina övningsföretag enskilt eller i grupp under ledning av en kursledare och med stöd av mentor/coach. Varannan vecka träffas deltagarna för avstämning och teoretisk fördjupning. Vid varje avstämnings och teoripass får deltagarna övningsuppgifter som redovisas vid nästa träff och som anpassas i möjligaste mån till respektive NF-företags verksamhetsidé.

 

NF-företagarna bjuds in till Företagarnas lokalföreningars aktiviteter/mötesplatser och får möjlighet att skapa relationer och kontakter med ortens företagarnätverk. NF-företagarna ges möjligheter att presentera sin affärsidéer och få feedback och rekommendationer.

Affärsplanen som utvecklas succesivt kan efter genomfört NF-förtagande användas för att få individuell rådgivning och finansiell bedömning via ex-vis ALMI/IFS, NFC eller annan aktör för marknadsetablering.

 

 

Till dig som beställare

 

NF - Nyanlänt Företagande driver projektet Snabbspår för nyanlända i ett flertal kommuner främst runt Mälardalen.

Låt de nyanlända med entreprenörsanda i din kommun få utveckla sina affärsidéer med vägledning för ett företagande med god affärssed och kunskap om vår svenska företagskultur.

Kontakta oss ett informationsmöte gällande integrationsprojekt i din kommun så berättar vi mer om hur kommunenpå kort tid kan vända kostnader mot lönsamhet!

NF logo

Webbansvarig: Tess Enarsson tess.enarsson@foretagarna.se