Om oss

Om oss

"Vägen för nyanlända att bli framgångsrika företagare i Sverige”

Om NF – Nyanlänt Företagande AB

 

 

Nyanlänt Företagande AB ägs av Företagarna Mälardalen Service AB. Verksamhetens syfte är att nyanlända ska lära sig de specifika egenheter det innebär att driva företag i Sverige.

 

Vi är helt självfinansierade, intäkterna kommer från företag, privatpersoner, kommuner, regioner och länsstyrelser samt i förekommande fall från Tillväxtverket.

 

Nyanlänt Företagande AB samarbetar bland andra med Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Folkbildningen, Migrationsverket samt de kommuner och länsstyrelser där verksamheten bedrivs.

Varför NF?

 

Sverige har stora behov av att det skapas fler nya företag som genererar nya arbetstillfällen men också att fånga upp alla de företag som står inför generationsskiften.

Många nyanlända har erfarenhet av att driva företag i sina hemländer, flera har också upparbetade kontakter därifrån. Vi vill tillvarata alla dessa möjligheter och lära de personer som vill och kan driva företag hur det fungerar i Sverige.

 

 

Det leder till:

 

  • Motverka utanförskapen och förbättra integrationen
  • Fler framgångsrika företagare
  • Minskad belastning på de offentliga finanserna
  • Fler företag som står inför generationsskifte frå nya ägare som kan fortsätta driva och utveckla verksamheten
  • Nya influenser från de nyanländas hemländer
  • Nya exportmöjligheter och kontakter

 

 

 

 

#NF #Nyanläntföretagande #Företagarna

NF logo

Webbansvarig: Tess Enarsson tess.enarsson@foretagarna.se